Top 10 cộng tác viên trên hệ thống

Họ & Tên
Số người dùng quản lý
Doanh thu / Tháng
Tổng ID Bot
Phan anh tú
0 User
300,000 VNĐ
5 ID
Nguyễn Tỉnh
0 User
70,000 VNĐ
11 ID
Nguyễn Quang Tuấn
0 User
0 VNĐ
1 ID

Top 10 thành viên trên hệ thống

Họ & Tên
Chủ cộng tác viên
Doanh thu / Tháng
Tổng ID Bot
Trần Duy Khánh
Cá nhân
70,000 VNĐ
2 ID
hoàng văn thành
Cá nhân
40,000 VNĐ
1 ID
le thanh truc
Cá nhân
0 VNĐ
0 ID
nguyen manh hung
Cá nhân
0 VNĐ
0 ID
tranlehuy
Cá nhân
0 VNĐ
0 ID
Lương Gia Bảo
Cá nhân
0 VNĐ
0 ID
123456
Cá nhân
0 VNĐ
0 ID
Nỗi Sầu Đêm Vắng
Cá nhân
0 VNĐ
0 ID